Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

LÅT BARNEN MÖTA VÄRLDEN

Internationellt undervisningsmaterial

Teman

 • Värdegrund
 • Rättvisa och orättvisa
 • Resursfördelning
 • Mänskliga rättigheter
 • Folkslag, länder världsdelar
 • Fattigdom
 • Utbildning
 • Minoriteter
 • Gatubarn
 • Övergivna barn och barnhemsbarn
 • Barns rättigheter
 • Bistånd och solidaritet 

 Kostnadsfritt 

 • Filmer
 • Tidningar
 • Arbetsmaterial

Passar för

 • Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
 • Kyrkor, organisationer, idrottsgrupper
 • Föräldrar, enskilda

Utblick

länder och världsdelar

globala sammanhang

hållbar utveckling

Mot utanförskap

främlingsfientlighet

utanförskap

mobbning

rasisme

För

allas lika värde

samhörighet

demokrati

solidaritet

rättvisa

0