Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Asiens Barn I

Asiens Barn l

Paketet innehåller: 18 videofilmer, lärarhandledning med resursmaterial samt arbetsuppgifter, barntidning om barn i sex länder i Asien.


Här får ni följa med till Asien och se hur människor lever och uppleva fascinerade kulturer. Man får även inblick i de problem som finns i dag och lära sig om historien.


Vissa delar av Asien lider svårt av överbefolkning, underutveckling, svält och undernäring. Krig och motsättningar mellan folkgrupper och religiösa grupper försvårar utvecklingen. l många länder är över 50% av befolkningen under 15 år. l vissa länder är läskunnigheten under 40%.


l paketet erbjuds många filmer från olika länder i Asien. Medföljer gör en lärarhandledning med arbetsuppgifter och en Starkids tidning. Filmerna bygger på följande indelningar: Sex kortfilmer f rån

länderna Kina, Thailand, Myanmar, Kambodja, Filippinerna, Laos. Resume- En film som berättar en kortfattat resumé av de sex första filmerna och Asien. Mittens Rike, en lite längre och fördjupande film om Barn i Kina). Mambohay, en lite längre och fördjupande film om barn på Filippinerna). 8 Barnporträtt, korta möten med barn f rån olika länder i Asien, tänkt speciellt för de allra yngsta barnen.

Filmer:

linledning

Filmens längd 1.14

2 Kina

Filmens längd 4.24

3 Thailand

Filmens längd 5.30

4 Myanmar

Filmens längd 9.22

5 Kambodja

Filmens längd 4.15

6 Filippinerna

Filmens längd 4.33

7 Laos

Filmens längd 4.18

8 Resume

Filmens längd 4.38

9 Mittens Rike

Filmens längd 18.06

10 Mabuhay

Filmens längd 13.12

Barn porträtt:

11 Jackie

Filmens längd 1.21

12li Hu

Filmens längd 1.32

13li Hong

Filmens längd 1.05

14liu Jia Huan

Filmens längd 1.24

15 Wang

Filmens längd 1.10

16 J i an Baicheng

Filmens längd 1.25

17 Yoso

Filmens längd 1.01

18 Shyda

Filmens längd 1.17

0