KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Filmer-Asiens Barn I

Filmer Asiens Barn I

1 Inledning

Filmens längd 1.14

2 Kina

Filmens längd 4.24

3 Thailand

Filmens längd 5.30

4 Myanmar

Filmens längd 9.22

5 Kambodja

Filmens längd 4.15

6 Filippinerna

Filmens längd 4.33

7 Laos

Filmens längd 4.18

8 Resume

Filmens längd 4.38

9 Mittens Rike

Filmens längd 18.06

10 Mabuhay

Filmens längd 13.12

11 Jackie

Filmens längd 1.21

12Li Hu

Filmens längd 1.32

13li Hong

Filmens längd 1.05

14liu Jia Huan

Filmens längd 1.24

15 Wang

Filmens längd 1.10

16 J i an Baicheng

Filmens längd 1.25

17 Yoso

Filmens längd 1.01

18 Shyda

Filmens längd 1.17