KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Filmer - Mitt Hemland Argentina

Filmer - Mitt Hemland Argentina

Del l: Resan och landet

Filmens längd: 15:51

Del 2: Möte med indianer

Filmens längd: 14:32

Del 3: Fadderbarn

Filmens längd: 18:14

Del 4: En vanlig dag och en ovanlig

Filmens längd: 14:12

Del 5: Livet på landsbygden

Filmens längd: 16:43