KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Filmer - Mitt Hemland Haiti

Filmer - Mitt Hemland Haiti 

l Mitt hemland är ett u-land

Filmens längd: 12:55

2 Barnens lag

Filmens längd: 12:29

3 Tjej er och killar

Filmens längd: 14:59

4 Utbildning och hälsovård

Filmens längd: 10:44

5 Bistånd

Filmens längd: 13:52