KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

FILMER - RÖD GUL VIT SVART

FILMER - RÖD GUL VIT SVART

Inledning

Regnbågens rand

Olika

Ordloppan

Vi behöver varandra

Mänskoblues