KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Tjernobyls barn

l. Skurt och Ingamay besöker Tjernobylreaktorn

Filmens längd: 27:21

2. Skurt och Ingamay möter 40 sköldkörtelopererade

Filmens längd: 26:40

3. Skurt besöker hjälporganisationen Hoppets Stjärna

Filmens längd: 16:30