KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Glimtar från mitt arbete

I huvudet på en biståndsarbetare

Boken som pdf