KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material - Asiens Barn II

Asiens Barn II

Lärarhandledning och arbetsmaterial