KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material - Mitt Hemland Argentina

Mitt Hemland Argentina

Lärarhandledning och arbetsmaterial