KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material - Mitt Hemland Haiti

Arbetshäfte elever

pdf för nerladdning

Starkids Magazine nr 4

Sydamerikas barn

pdf för nerladdning