Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Tjernobyls barn

Handledning

- Tjernobyls barn

pdf för nerladdning

Koperingsbilaga

- Tjernobyls barn

pdf för nerladdning

Starkids Magazine

- Starki i Östeuropa

pdf för nerladdning

Målningar av barn från Tjernobylområdet

0