KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Tjernobyls barn

Handledning

- Tjernobyls barn

pdf för nerladdning

Koperingsbilaga

- Tjernobyls barn

pdf för nerladdning

Starkids Magazine

- Starki i Östeuropa

pdf för nerladdning

Målningar av barn från Tjernobylområdet