Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Mitt Hemland Haiti

Mitt hemland Haiti

Paketet innehåller:

Videofilm och arbetshäfte. Olika svårighetsgrader beroende på ålder.


Eric, en 14-år gammal svensk kille åker till vackra men fattiga Haiti som reporter och intervjuar barn som berättar om sina liv. Trots den paradisiska naturen är livet på Haiti svårt för många. Eric förklarar begreppet u-land och berättar vad som skiljer u-landet Haiti från i-landet Sverige, och vad länderna har gemensamt. Filmen visar en biståndsorganisations arbete på ön och hur behov som finns bemöts med

fadderverksamhet, undervisning och sjukvård. FN:s barnkonvention förklaras och dessutom berättar filmen om Haitis djurliv, geografiska läge, ekonomi och politik.


Material med utförlig lärarhandledning och informativa delar med frågor att diskutera kring.


Videofilm i fem tema delar


l Mitt hemland är ett u-land

Filmens längd: 12:55


2 Barnens lag

Filmens längd: 12:29


3 Tjej er och killar

Filmens längd: 14:59


4 Utbildning och hälsovård

Filmens längd: 10:44


5 Bistånd

Filmens längd: 13:52

0