Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Övrigt arbetsmaterial

Skapa ett bättre samhälle 

Kids With Integrity vill vara med och inspirera den uppväxande generationen och verka för en tidig biståndsvilja i barn och unga som de kommer bära med sig resten av livet. Om grunden läggs när man är ung har våra barn och ungdomar chansen att skapa ett bättre samhälle i framtiden. Genom att ge dem kunskap och förståelse kan vi ge våra barn och unga möjlighet till att skapa ett bättre samhälle lokalt och globalt nu och i framtiden.


Här hittar du material att printa ut för att arbeta med barn och ungas värdegrund.

0