KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Religion

Jesu ord och lära

Innehåller 18 sidor med Jesu mest kända sammanfattande undervisning, bland andra Bergspredikan.

Författare och utgiven av: Bjørg Farstad

Kids With Integrity Sweden

ISBN-978-91-975871-2-9

Boken som pdf

Grunderna i den kristna tron

Innehåller 20 sidor med grunderna i den kristna tron. Kända bibelord som sammanfattar det kristna budskapet, kort information om Martin Luther, budorden med förklaring enligt Martin Luther, den kristna trosbekännelsen med förklaring enligt Martin Luther.

Författare och utgiven av: Bjørg Farstad

Kids With Integrity Sweden

ISBN-978-91-975871-1-2