Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Barnmusikalen Barn av Samma Jord

Sånger och musik med barn och kör

för inlärning och instrumentalt för framförande

Med sång

Kring vårt jättebord

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Trollmors sång

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Colombia

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Ghana

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Filippinerna

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Trollrap

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Kenya

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Hjärtesången

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Flätan

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Samban

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)

Instrumentalt

Kring vårt jättebord

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Trollmors sång

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Colombiansk musik

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Colombia

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Hjärtmelodi

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Ghana

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Hjärtmelodi

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Spionljud

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Filippinerna

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Hjärtmelodi

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Instrumentalt

Trollrap

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Djungelljud

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Kenya

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Hjärtmelodi

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Hjärtsången

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Flätan

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

Samban

Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)

0