KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Värdegrundskort

Klicka på rubrikerna för att öppna pdf filerna och ladda ner dem