KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse, kan vi ge barn möjligheten att skapa

ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Värdegrundskort

Klicka på rubrikerna för att öppna pdf filerna och ladda ner dem

Barnkort

Lärarkort

"Värdefullkort" att använda med barnen

Mänskliga rättighetsförklaringen

FN´s konvention om barns rättigheter

Vänskapsband

0